floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui


Centrul de Apel Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Perfectarea actelor notariale

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord îndeplineşte acte notariale (procuri, declaraţii, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova şi a cetăţenilor străini. Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă următoarele documente:

  • Paşaport naţional sau buletin de identitate valabile;
  • Copia paşaportului sau a buletinului de identitate valabile ale persoanei pe numele căruia se perfectează actul (în cazul solicitării perfectării procurii).

Procurile sau declaratiile vor fi semnate de solicitant la sediul Ambasadei in prezenta functionarului consular. Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaratiilor prin posta, fax sau e-mail.

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name: Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code: 30-65-41
Account number: 35145860
Reference: numele prenumele pentru cine se achita taxa

Pentru plăți efectuate din Irlanda vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account name: Embassy of the Republic of Moldova
SWIFT: NWBKGB2L
BIC: LOYDGB21682
IBAN: GB63LOYD30654135145860

Legalizari


Incepind cu data de 16 martie 2007, Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 privind Apostilla a intrat in vigoare pentru Moldova. Prin urmare, Ministerul de Justitiei al Moldovei va aplica Apostilla pe actele eliberate de organele oficiale, sau cu participarea acestora, si care urmeaza sa produca efecte juridice pe teritoriul Marei Britanii sau pe teritoriul Republicii Irlanda. Totodata, este recunoscuta Apostila britanica sau irlandeza, fara supralegalizare suplimentara de catre Ambasada Moldovei la Londra.

Pentru aplicarea Apostillei pe acte nationale ca sa fie valabile pe teritoriul Marei Britanii sau Republicii Irlanda este necesar sa vizitati pagina oficiala a Ministerului de Justitie (www.justice.gov.md)

Actele de stare civila britanice sau irlandeze (certificate de nastere, casatorie, divort, deces etc.), precum si pentru actele destinate spre utilizare in Republica Moldova, legalizarea (Apostilla) se aplica:

  • pentru acte britanice - Ministerul afacerilor externe britanic, Departamentul Consular, Diviziunea Legalizari (The Legalisation Office Norfolk House (West) 437 Silbury Boulevard Milton Keynes MK9 2AH
  • pentru acte irlandeze - Departamentul afacerilor externe irlandez, Sectia Consulara (Department of Foreign Affairs, Hainault House, 69-71 St. Stephen's Green, Dublin 2, tel. +353 (01) 408 2174)