floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Business

Înregistrarea întreprinderilor în Republica Moldova


Înregistrarea de stat a întreprinderilor este efectuată de către Camera Înregistrării de Stat, după principiul „ghişeului unic”, prin intermediul a 10 oficii teritoriale de înregistrare, care activează pe întreg teritoriul ţării. Legislaţia Republicii Moldova nu prevede aprobări specifice pentru înfiinţarea de societăţi comerciale.

Documentele necesare pentru  înregistrarea de stat a întreprinderilor cu investiţii străine


Documentele necesare pentru  înregistrarea de stat a întreprinderilor cu investiţii străine:

  • cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
  • hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
  • documentul ce confirmă depunerea de către fondatori a aportului în capitalul social al persoanei juridice în mărimea şi în termenul prevăzute de legislaţie;
  • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare;
  • extrasul din registrul naţional din ţara de origine a investitorului;
  • actele de constituire ale persoanei juridice străine;
  • cazierul judiciar al administratorului persoană fizică străină, eliberat de organul competent din ţara sa de origine şi din Republica Moldova.

Particularităţi ale diferitor tipuri de societăţi comerciale


Particularităţi ale diferitor tipuri de societăţi comerciale:

Societatea cu răspundere limitată (SRL)

Fondatori: cel puţin un asociat şi maxim 50 (cincizeci). Asociaţi pot fi persoane fizice şi/sau persoane juridice. O persoana fizică sau juridică poate fi asociat unic la mai multe SRL-uri. Fondatorii pot fi cetăţeni străini.

Administrarea societăţii: poate fi condus de unul sau mai mulţi administratori care pot avea drepturi integrale sau limitate şi care pot fi cetăţeni a-i Republicii Moldova sau străini. Nu se face o deosebire între societăţi cu sau fără capital social străin.

Răspundere: răspunderea asociaţilor este limitată la suma subscrisă ca participare la capitalul social al societăţii.

Capitalul social: capitalul social al unui SRL trebuie sa fie de cel puțin 5400 lei (aproximativ 330 EUR).

Termen de înregistrare: maxim 15 zile din momentul prezentării actelor de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat

Costuri de înregistrare: în regim obişnuit (10 zile) constituie 884 lei (57 EUR), iar în regim de urgenţă (1 zi) 1242 lei (80 EUR).

Societatea pe acţiuni (SA)

Fondatori: pot fi persoane fizice şi juridice din Republica Moldova sau cetăţeni străini, precum şi state străine şi organizaţii internaţionale. Numărul fondatorilor societăţii nu este limitat.

Administrarea societăţii: SA poate fi condus de un consiliu al societăţii şi un organ executiv care poate include cetăţeni a-i Republicii Moldova sau străini. Nu se face o deosebire între societăţi pe acţiuni cu sau fără capital social străin.

Răspundere: SA răspunde pentru obligaţiile sale cu întregul patrimoniu ce îi aparţine cu drept de proprietate.

Capitalul social: minim pentru societăţile pe acţiuni este de 20 000 lei (aproximativ 1250 EUR).

Costuri de înregistrare: în regim obişnuit (10 zile) constituie 1105 lei (71 EUR), iar în regim de urgenţă (1 zi) – 1661 lei (107 EUR).

Entităţile frecvent utilizate de investitorii străini. Societăţile cu răspundere limitata (SRL) sunt cele mai frecvente modalităţi de a desfăşura activităţi în Republica Moldova datorita condiţiilor administrative simple, unei flexibilităţi mai mari în comparaţie cu alte tipuri de societăţi şi cerinţelor minime de capital statutar. Cu toate acestea, societăţile pe acţiuni (SA) rămân o opţiune atractivă pentru investitorii care intenţionează cotarea societăţilor dezvoltate la bursă.

Reprezentanţe şi Filiale. Întreprinderile nerezidente, asociaţiile acestora şi organizaţiile internaţionale au dreptul să înfiinţeze în Republica Moldova filiale şi reprezentanţe comercial-economice. Filialele întreprinderilor nerezidente, ale asociaţiilor acestora şi ale organizaţiilor internaţionale înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova obţin  statut de întreprindere aparţinând integral investitorilor străini de la data înregistrării lor. Reprezentanţele întreprinderilor nerezidente se înregistrează  pe teritoriul  Republicii Moldova, conform legislaţiei  în vigoare, fără drept de persoană  juridică şi fără dreptul de a desfăşura activitate economică.

Procedura de înregistrare, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii cu investiţii străine este similară procedurii de înregistrare, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii autohtone şi se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Impozitarea