floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Anunţuri

Forumul Moldo-Britanic al organizațiilor de caritate

La 12 mai 2014 la Londra s-a desfășurat Forumul Moldo-Britanic al organizațiilor de caritate la care au participat 17 instituții în domeniu.

De asemenea, la lucrările Forumului au participat dnii Iulian Fruntașu, Ambasadorul Republicii Moldova în Marea Britanie și Irlanda de Nord, Phil Batson, Ambasadorul Marii Britanii și Irlandei de Nord de la Chișinău, precum și dl Victor Lutenco, Șeful Biroului pentru Relații cu Diaspora.

Participanții la Forum au dezbătut mai multe probleme practice cu privire la acordarea asistenței grupurilor vulnerabile în Republica Moldova, provocările activității în domeniul protecției sănătății, probleme de educație și incluziunea orfanilor, precum și activitatea organizațiior de caritate la nivelul comunităților locale pentru a crea condiții de incluziune a grupurilor defavorizate.

Reprezentanții organizațiilor de caritate au decis asupra unei coordonări sporite a activităților în domeniu prin intermediul mai multor mijloace, crescând transparența și efiența eforturilor depuse.

Forumul a fost găzduit de către Compania Endava, iar la desfășurarea evenimentului și-au adus aportul mai multe organizații, precum Vatra, Child Aid și Biroul pentru Relații cu Diaspora.

Activitatea curentă a ambasadei