floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Anunţuri

Au fost lansate înscrierile pentru programul PARE 1+1

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, Nr. 866 din 18.12.2015 privind prelungirea Programului PARE 1+1 până în anul 2018, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) anunţă relansarea înscrierilor la programul PARE 1+1.

Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

GRUP ŢINTĂ:

Lucrători migranţi sau rude de gradul întâi.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
  • intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
  • dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesaţi site-ul ODIMM.

Activitatea curentă a ambasadei