floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui


Centrul de Apel Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Anunţuri

Ambasada Republicii Moldova anunță despre un post vacant în cadrul serviciului administrativ-tehnic

Sarcinile de bază:

a) recepționarea documentelor necesare de la cetățenii Republicii Moldova, pentru perfectarea actelor notariale;

b) asigurarea corespondența eficientă cu autoritățile Republicii Moldova/Marii Britanii/Irlandei;

c) acordarea asistenței necesare funcționarului consular în procesul de primire în audiență a cetățenilor R. Moldova;

d) traducerea, în caz de necesitate, a documentelor ce parvin de la autoritățile britanice şi ale Republicii Moldova;

e) sistematizarea zilnică a corespondenței în dosare tematice;

f) pregătirea actelor şi corespondenței pentru arhivă;

g) executarea altor sarcini.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiții de bază

Poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1. Cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;

2. Dispune de capacitatea deplină de exercițiu;

3. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

4. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

5. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

6. Cunoștințe avansate în utilizarea MS Office

Abilități avansate: experiență în comunicare scrisă și verbală (inclusiv cu autoritățile Marii Britanii), capacități analitice, capacitatea de a lucra în echipă.

Atitudine/Comportament: responsabilitate, disciplină, auto-perfecționare profesională continuă, spirit de inițiativă şi de echipă, creativitate, flexibilitate.

Persoanele interesate urmează să depună prin e-mail la embassy.london@mfa.md sau londra@mfa.md, dosarul, care va conține:

1. copia actului de identitate;
2. CV
3. Scrisoare de motivație
4. Datele de contact (tel. și e-mail)

Termenul limită pentru depunere a documentelor - 2 iunie 2017, ora 16:00.

N.B: Persoanele selectate vor fi invitate la convorbire prin e-mail/telefon, pînă la 07 iunie 2017.

Activitatea curentă a ambasadei

Anunţuri

  • Anunț

    Academia Queen Elisabeta II for Leadership in International Affairs anunță despre un Program de burse la Academia Robert Bosch (Fellowships Rusia și Eurasia).