floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui


Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, și în Republica Irlanda, pot obține Certificat de cazier judiciar eliberat de Ambasadă.

Astfel, prin intermediul Ambasadei, se poate obține Certificat de cazier judiciar (Criminal Record Checks), care se eliberează în limba engleză și nu necesită legalizare suplimentară.

Cererea pentru obținerea certificatului poate fi depusă la Ambasadă în timpul programului de lucru cu publicul (luni-joi, între orele 09:00-13:00) cu programare prealabilă. De asemenea, există posibilitatea solicitării prestării serviciului prin poștă.

Actele necesare a fi prezentate sunt:

  • cererea completată, care poate fi accesată aici
  • copia unui act de identitate valabil (buletin de identitate moldovenesc sau pașaport moldovenesc);
  • dovada achitării taxei consulare;
  • în cazul expedierii cererii prin poștă, la dosar se va anexa un plic preplătit pentru expedierea în adresa solicitantului a documentului perfectat.

Cererile depuse se examinează în termen de 10-14 zile lucrătoare din data recepționării cererii. Acest termen nu include perioada expedierii poștale a documentului solicitat. Certificatul va fi eliberat doar după efectuarea procedurii de verificare a antecedentelor penale de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name: Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code: 30-65-41
Account number: 35145860
Reference: numele prenumele pentru cine se achita taxa

Pentru plăți efectuate din Irlanda vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account name: Embassy of the Republic of Moldova
SWIFT: LOYDGB2L
BIC: LOYDGB21682
IBAN: GB63LOYD30654135145860

Tipul acțiunii Taxa consulară şi plata aferentă,în GBP Total costul serviciului consular,în GBP
Solicitarea unui act (act de stare civilă, act botarial, cazier judiciar) sau a unei informații din Republica Moldova
37

37