floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Taxe Consulare

La 24.09.2010 a fost adoptată Legea cu privire la taxele consulare (Legea nr. 242), care reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei legi (24.12.2010), se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare.

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name: Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code: 30-65-41
Account number: 35145860
Reference: numele prenumele pentru cine se achita taxa

Pentru plăți efectuate din Irlanda vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account name: Embassy of the Republic of Moldova
SWIFT: LOYDGB2L
BIC: LOYDGB21682
IBAN: GB63LOYD30654135145860


Cuantumul plăţilor pentru serviciile consulare prestate de către Ambasadă


Rata medie de schimb stabilită pentru 2 august 2017, conform datelor oficiale ale Bank of England Euro/Lira sterlină0,8967

Tarifele recalculate din EuroGBP

Tipul acțiunii
Perioada de
perfectare a
acţiunii de către
ÎS CRIS Registru
Taxa
consulară şi
plata aferentă,
în GBP
Plata pentru
perfectarea actului
prin intermediul ÎS
"CRIS "Registru"",
RM, în GBP
Total costul
serviciului
consular,
în GBP
I. Perfectarea vizelor
1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar 27 27
2. Tip B – viză de tranzit 45 45
3. Tip C – viză de scurtă ședere 63 63
4. Tip D – viză de lungă ședere 81 81
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altor documente
1.0 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) şi perfectarea actului 30 zile 54 35 89
15 zile 44 98
5 zile 61 115
1.1 Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA) pentru copilul sub 7 ani şi cu vîrsta de la 7 pînă la 12 ani, aflat în străinătate, inclusiv perfectarea actului 30 zile 54 27 81
15 zile 33 87
5 zile 47 101
2 Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate (BI) şi perfectarea acestuia (cu excepţia celor indicate în p.2.1 şi 2.2). 30 zile 45 5,5 50,5
15 zile 9 54
5 zile 17 62
2.1 Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM (CA) în locul actului de identitate de uz intern (buletinului de identitate (CA), buletinului de identitate electronic al cetăţeanului RM (eCA), actului de identitate provizoriu (AP), buletinului de identitate provizoriu (BP, paşaportului de tip sovietic), declarat pierdut sau furat pentru cetățeanul RM aflat provizoriu în străinătate 30 zile 45 5,5 50,5
15 zile 13 58
5 zile 26 71
2.2 Perfectarea setului de documente şi eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP) pentru ceţeanul RM, aflat provizoriu în străinătate:

a) fără fotografierea persoanei;
b) cu fotografierea persoanei sau scanarea fotografiei acesteia
24 452
3
47
48
2.3 Perfectarea setului de documente pentru eliberarea fişei de însoţire la buletinul de identitate al cetăţeanului RM (RA de generaţia I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului pentru cetăţeanul RM, aflat provizoriu în străinătate 30 zile 45 1 46
15 zile 2 47
5 zile 3 48
3. Perfectarea setului de documente pentru înregistrarea cetăţeanului RM aflat temporar în străinătate (R):

1) la domiciliu în RM:
   a) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia I;
   b) în cazul deţinerii actului de identitate de uz intern de generaţia II sau III;
2) la reşedinţă în RM:
la momentul adresării 37
0,50,5

37,5

37

37,5
3.1 Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv 90 zile 152 gratuit 152
60 zile 30,5 182,5
30 zile 63 215
4. Eliberarea titlului de călătorie 27 27
4.1 Eliberarea titlului de călătorie pentru copii minori în vărstă de pînă la 18 ani gratuit
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei
1. Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 18 18
2. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 278 278
3. Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 18 18
4. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 49 49
5. Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 13 13
6. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 49 49
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 55 55
2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă 234 234
3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soș este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 55 55
4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 145 145
5.Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 28 28
6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 28 28
V. Îndeplinirea actelor notariale
1. Autentificarea procurii:
a)în numele persoanei fizice
b)în numele persoanei juridice

35
62

35
62
2. Autentificarea testamentului 35 35
3. Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 98 98
4. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 53 53
5. Legalizarea semnăturilor pe documente 17 17
6. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 4 4
7. Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele 17 17
8. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
b) certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului26

17

2226

17

22
9. Primirea documentelor la păstrare 26 26
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 17 17
11. Întocmirea protestelor de mare 35 35
12. Asigurarea probelor 53 53
13. Alte acte notariale 53 53
VI. Legalizarea consulară
Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:
a) pentru personae fizice
b) pentru personae juridice37
5437
54
VII. Alte acțiuni consulare
1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 37 37
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 37 37