floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Cooperarea Regională

Cooperarea regională reprezintă o dimensiune importantă a activităţii politicii externe a Republicii Moldova. Mai mult ca atît, de la începuturile participării Republicii Moldova în cadrul procesului de cooperare în Europa de Sud Est a devenit un suport considerabil pentru politicii de integrare europeană a Republicii Moldova.

Începînd cu 2001, după aderarea la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud Est, Republica Moldova a înregistrat un progres considerabil în cadrul cooperării regionale în Europa de Sud Est. Republica Moldova s-a implicat activ în cadrul iniţiativelor şi proceselor regionale devenind un partener de încredere în atingerea obiectivelor regionale. În calitate de obiectiv prioritar al politicii externe, cooperarea regională a contribuit la dezvoltarea economică şi consolidarea securităţii ţării, constituind astfel premise importante pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

În luna mai 2006 Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Procesului de Cooperare în Europa de Sud Est (SEECP) şi deja în 2008 preia Preşedinţia SEECP demonstrînd la nivel regional responsabilitate politică şi angajament în avansarea spre alinierea la standardele, valorile şi principiile europene.

De asemenea, implicarea activă şi participarea cu succes în cadrul cooperării regionale au contribuit la preluarea de Republica Moldova a Preşedinţiei CEFTA (2008 – 2009), Preşedinţiei MAG RACVIAC (2007 – 2008), Preşedinţiei Reţelei de Sănătate din Europa de Sud-Est (ianuarie – iunie 2008) exercitarea cărora vor aduce o valoare adăugată nouă pentru arhitectura de cooperare în Europa de Sud- Est.

Republica Moldova a semnat alături de alte state din Europa de Sud-Est Acordul CEFTA, Memorandumul de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei DPPI, Memorandumul de înţelegere a Iniţiativei SPAI, Acordul privind ţara gazdă privind procedurile administrative pentru Secretariatul Consiliului Consiliul Regional de Cooperare. De asemenea, a fost semnat în aprilie 2008 Memorandumul de Cooperare Parlamentară în Europa de Sud Est. Totodată, Republica Moldova a obţinut statutul de observator în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice, lucrînd în cooperare cu instituţiile Comisiei Europeană vederea obţinerii statutului de membru cu drepturilor depline al acestuia.

La 27 noiembrie 2007, la Sofia, în cadrul Summit-ului Şefilor de Guvern ai statelor membre ale Iniţiativei Central Europene (ICE), Republica Moldova a preluat Preşedinţia la ICE pentru anul 2008.

http://www.chairmanship.mfa.md/