floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soareluiPrivatization

Centrul de Apel

Politica economică externă Airmoldova
Mass Media din Moldova

Dialogul politic RM—UE

Începând cu anul 2009 dialogul politic RM-UE a fost consolidat considerabil. Moldova a reuşit să asigure un "track record" în implementarea reformelor, care vizează consolidarea statului de drept şi îmbunătăţirea climatului de afaceri. În acest context, RM beneficiază de sprijinul financiar şi expertiza UE.

Noul Program de activitate al Guvernului RM, aprobat la 14 ianuarie 2011, stabileşte următoarele priorităţi de integrare europeană:

 • Implicarea activă a întregii societăţi, a tuturor forţelor politice şi a actorilor ex-terni relevanţi în vederea transformării Republicii Moldova într-un stat european cu o perspectivă reală de aderare la UE;
 • Adoptarea şi promovarea valorilor şi normelor europene în toate domeniile de activitate a societăţii, inclusiv prin onorarea angajamentelor asumate în cadrul Consiliului Europei;
 • Crearea condiţiilor adecvate pentru integrarea politică şi economică în UE prin încheierea Acordului de asociere, în conformitate cu prevederile Parteneriatului Estic;
 • Negocierea şi implementarea normelor Acordului de Comerţ Liber, Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană;
 • Asigurarea liberei circulaţii în spaţiul UE pentru cetăţenii moldoveni prin implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize;
 • Implementarea acţiunilor incluse în Parteneriatul de Mobilitate dintre UE şi Republica Moldova;
 • Armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, în contextul negocierii Acordului de Asociere, a altor acorduri în curs de negociere între Republica Moldova şi UE şi, respectiv, a procesului privind liberalizarea regimu-lui de vize;
 • Consolidarea cadrului juridic şi instituţional necesar pentru promovarea integrării europene;
 • Valorificarea plenară a oportunităţilor oferite de Parteneriatul Estic, atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi multilaterală;
 • Asigurarea securităţii energetice a ţării prin instrumentele de care dispune UE şi la integrarea în piaţa energetică europeană;
 • Elaborarea şi implementarea unor strategii de comunicare (internă şi externă) privind integrarea europeană cu societatea civilă, factorii externi din UE şi, respectiv, cu alţi actori internaţionali.

Pe parcursul anului sunt organizate cu regularitate reuniuni a înalţilor oficiali din UE şi Republica Moldova, care au loc cu ocazia vizitelor reciproce. Prima vizită de lucru în Republica Moldova a ES Baronesei Catherine Ashton, Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Vicepreşedinte al Comisiei Europeană fost organizată la 4 martie 2011.

Moldova cooperează activ cu UE în probleme regionale şi internaţionale şi respectiv se aliniază la Declaraţiile PESC ale UE. Moldova a depus cererea pentru lansarea negocierilor privind Acordul Cadru referitor la participarea la Misiunile PCSA ale UE. 

UE joacă un rol important în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean şi contribuie la implementarea măsurilor de consolidare a încrederii. Începînd cu 2011, Miroslav Lajcak, Director Executiv în cadrul SEAE a fost numit Reprezentant UE în formatul 5+2.  

Dialogul RM-UE de asemenea se menţine prin intermediul formatului informal. Spre exemplu, la 25 ianuarie 2010 la iniţiativa Franţei şi României a fost creat Grupului de Acţiune Europeană pentru Republica Moldova la nivelul miniştrilor afacerilor externe ai UE şi ministrul afacerilor externe şi integrării europene a RM. Reuniunile sint organizată regulat cel puţin de două ori pe an. La 30 septembrie 2010 a avut loc prima reuniune a Grupului în Republica Moldova. Mai mult ca atît, în septembrie 2010 a fost organizată vizita de studiu în Republica Moldova pentru Grupul COEST din cadrul Consiliului UE.