floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui
Centrul de Apel

Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Justiţia şi Afacerile Interne UE—RM

Dialogul în domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne reprezintă unul din principale obiective ale cooperării RM-UE. Principalele direcţii ale Dialogului UE-RM în acest context sunt următoarele:

  • Stabilirea unei cooperări consolidate şi continue în domeniul vizelor, controlului frontierelor, migraţiunii şi azilului, luptei împotriva spălării banilor şi consumului de droguri, crimei organizate şi crearea unui cadru de cooperare în vederea facilitării recepţionării asistenţei UE în acest sens
  • consolidarea cooperării dintre ambele părţi în vederea îmbunătăţirii capacităţilor instituţionale şi de implementare a autorităţilor naţionale relevante în domeniul justiţiei şi afacerilor interne
  • sporirea eficienţei justiţiei asigurînd independenţa acesteia.

Principala platformă de discuţii privind Justiţia şi Afacerile Interne o reprezintă reuniunile Subcomitetului RM-UE nr.3 „Vamă, Cooperare transfrontalieră, Spălarea banilor, Droguri şi Migraţiune ilegală” care sunt convocate cu regularitate la Chişinău şi Bruxelles. În cadrul reuniunilor participă experţi şi oficiali din cadrul Guvernului Republicii Moldova şi Comisiei Europene. Subcomitetul pregăteşte reuniunea Comitetului de Cooperare şi abordează subiectele curente din domeniul justiţiei şi afacerilor interne.

Afaceri Interne şi Migraţie

Republica Moldova este activ implicată în procesul de implementare a Parteneriatului de Mobilitate cu UE. Declaraţia Comună privind Parteneriatul de Mobilitate a fost semnată la 5 iunie 2008.

Text:EU-Republic of Moldova "Joint Declaration on Mobility Partnership"

Text : Document

Programul de la Stockholm

La iniţiativa Republicii Moldova la 24-25 ianuarie 2011 la Chişinău a fost organizată Conferinţa Internaţională "The Eastern Partners' contribution to the Stockholm Program: Synergies to improve mobility and strengthen security". La eveniment au participat reprezentanţi ai 26 state europene, Comisia Europeană, Agenţii UE, organizaţii internaţionale şi  ONG-uri.

Cooperarea cu EUROPOL şi EUROJUST

În vederea consolidării cooperării cu EUROPOL, Moldova speră ca în viitorul apropiat să treacă de la cooperarea strategică în baza acordului semnat în 2007, la cea operaţională. Adiţional, Moldova a îşi doreşte semnarea unui acord de cooperare cu EUROJUST. Condiţia principală pentru realizarea celor două obiective este implementarea deplină a sistemului naţional de protecţie a datelor cu caracter personal.  Un progres în acest sens se prevede pentru sfîrşitul anului 2011.

Managementul frontierei

UE a instituit Misiunea de Asistenţă la Frontiera Republicii Moldova şi Ucraina (EUBAM) inclusiv pe segmentul transnistrean. Scopul Misiunii este de a consolida capacităţile serviciilor moldoveneşti şi ucrainene de control la frontieră şi de a contribui la soluţionarea conflictului transnistrean. Serviciul de grăniceri al Republicii Moldova a stabilit o conlucrare strînsă cu EUBAM. EUBAM are un rol important în monitorizarea şi implementarea Declaraţiei Comune a Prim-miniştrilor Republicii Moldova şi Ucrainei din 30 decembrie 2005 privind problemele vamale.

Guvernul Republicii Moldova a aprobat la 27 decembrie 2010 Strategia Naţională privind gestionarea integrată a frontierei de stat pentru 2011 - 2013.

Facilitarea regimului de vize şi readmisia

La 1 ianuarie 2008 au intrat în vigoare Acordul privind facilitarea regimului de vize şi Acordul privind readmisia semnate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană la 10 octombrie 2007. Acordurile respective au scopul de a facilita pentru cetăţenii RM, în special cei care călătoresc cel mai frecvent obţinerea vizelor de scurtă durată pentru UE, precum şi combate migraţia ilegală.

Acordul de Facilitate a Regimului de Vize prevede menţinerea preţului de 35 de euro (comparativ cu 60 de euro pentru alte state) pentru toţi cetăţenii Moldoveni, precum şi scutirea de taxă pentru viză pentru anumite categorii de cetăţeni. De asemenea, pentru anumite categorii de persoane (de ex. oameni de afaceri, studenţi şi jurnalişti, procedurile de aplicare sînt simplificate. De asemenea, persoanele care călătoresc sistematic pe teritoriul statelor UE vor putea beneficia si de vize cu intrare multipla cu un termen de valabilitate extins (1-5 ani), fiind aplicat principiul bona fidae. Deţinătorii paşapoartelor diplomatice sînt scutiţi de viză.

Text: Acordului de facilitare a regimului de vize

Acordul de readmisie stabileşte obligaţii clare şi procedurile necesare pentru autorităţile naţionale ale Republicii Moldova şi Statelor Membre ale UE privind cazurile cînd şi cum să reîntoarcă cetăţenii care se află ilegal pe teritoriile acoperite de prezentul Acord. În acest sens, acordul se referă nu doar la cetăţenii ambelor părţi care stau ilegal, dar şi la cetăţenii statelor terţe şi persoanelor fără cetăţenie aflaţi într-o circumstanţă iregulară avînd o legătură evidentă cu partea solicitantă. Garantarea respectării drepturilor omului în conformitate cu Convenţia Europeană privind Drepturile Omului este asigurată pe parcursul implementării Acordului de Readmisie.

Text: Acordul privind readmisia persoanelor cu şedere ilegală

La 25 aprilie 2007 la Chişinău a fost inaugurat Centrul European Comun de Vize ca o iniţiativă complementară negocierilor Acordului de Facilitare a Regimului de Vize.www.cac.md

Începînd cu 1 Ianuarie 2007, Republica Moldova a abolit regimul de vize pentru Statele Membre ale UE, Confederaţia Elveţiană, Norvegia, Islanda, SUA, Canada şi Japonia.

Dialogul RM-UE în domeniul vizelor

La 15 iunie curent, a fost lansat Dialogului RM-UE în domeniul liberalizării vizelor şi respectiv a avut loc prima reuniune a Înalţilor Oficiali (ÎO). În ianuarie 2011, Comisarul pentru afaceri interne, Cecilia Malmstrom a transmis Guvernul Republicii Moldova Planul de acţiuni privind liberalizarea vizelor. La 17 februarie 2011 în cadrul celei de-a doua reuniuni a ÎO, partea moldovenească a prezentat Programul Naţional pentru implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea vizelor. Obiectivul pe termen scurt al Guvernului RM este de a asigura implementarea primului set de condiţii şi trecerea la implementarea celui de-al doilea set pînă la sfîrşitul anului 2011.