floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soarelui


Centrul de Apel Politica economică externă Products of Moldova Airmoldova
Mass Media din Moldova

Perfectarea paşapoartelor biometrice

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pot perfecta paşapoarte biometrice individuale prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Londra.

Cererile de schimbare a paşaportului se examinează în următoarele cazuri:

 • expirarea termenului de valabilitate al paşaportului;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea paşaportului;
 • schimbarea datelor personale;
 • documentarea cu cel de-al doilea paşaport valabil;
 • documentarea primară a minorului care se află împreună cu părinţii peste hotare ori s-a născut în străinătate.
 • Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul său legal.

Pentru examinarea solicitării urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

Pentru examinarea solicitării de perfectare a paşaportului biometric, cetăţenii Republicii Moldova vor prezenta următoarele acte:

 • Buletinul de identitate (pentru situaţiile indicate mai sus la lit. a) şi b) );
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
  Notă
  Persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldoveneşti vor prezenta paşaportul national eliberat de autorităţile străine.
  în cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanţilor legali.
 • Certificatele de stare civilă
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie (după caz);
  • certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
  • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
  • certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani(după caz) ;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă la documentare numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 • Documentul ce atestă grupa sangvină (în cazul în care persoana nu a fost documentată anterior cu acte de identitate mecanolizibile, unde este aplicată menţiunea respectivă);
 • Declaraţia autentificată a reprezentanţilor legali (părinţilor) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identităţii solicitantului buletinului de identitate;
 • Dovada achitării taxa consulare (confirmarea efectuarii transferului bancar). (Pentru înregistrare domiciliu la prima documentare cu buletin de identitate sau la schimbul domiciliului va fi achitată o taxă suplimantară).

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ etc.) eliberate de organele competente ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precumşi cele ale Irlandei, după 17 august 2001, urmează a fi  legalizate prin „apostilare” de către Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii sau Irlandei (adresa şi contactele oficiului de legalizări le găsiţi în anexă). Originalele acestor documente urmează a fi traduse în limba română.

Cererea-chestionar privind solicitarea perfectării paşaportului se îndeplineşte şi se semnează în prezenţa funcţionarului consular.

Taxa consulara urmează a fi achitată prin transfer bancar.

Pentru plăți efectuate din Marea Britanie vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account Name: Embassy of the Republic of Moldova
Sort Code: 30-65-41
Account number: 35145860
Reference: numele prenumele pentru cine se achita taxa

Pentru plăți efectuate din Irlanda vor fi utilizate următoarele rechizite bancare:

Account name: Embassy of the Republic of Moldova
SWIFT: NWBKGB2L
BIC: LOYDGB21682
IBAN: GB63LOYD30654135145860

ATENŢIE! Ambasada nu acceptă plata în numerar (cash)